Нацрт Измјене дијела “Регулационог плана Јакуповци-запад (ревизија)“

“Обавјештава се јавност да се Нацрт Измјене дијела “Регулационог плана Јакуповци-запад (ревизија)“ (подручје код Хидраулика флекса) ставља на јавни увид, у просторије предузећа “Routing“ д.о.о. Бањалука, Улица I Крајишког Корпуса број 16, и у пријемну канцеларију Одјељења за просторно уређење Општине Лакташи (број 17),  сваки радни дан у времену од 7.30 – 15.30 часова. За…