ПОЗИВ ЗА ИМАОЦЕ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ У ОПШТИНИ ЛАКТАШИ

У циљу ажурирања катастарских планова и утврђивања стварног и чињеничног стања , у дијелу водног појаса ријеке Врбас, позивају се сви имаоци права на непокретности у катастарским општинама: Лакташи, Милошевци, Милосавци, Петошевци и Чардачани, да у периоду од 01. јула до 20. јула 2019. године, изврше прописно обиљежавање својих имања за потребе геодетског снимања (допунског…