ПОЧЕЛО ПОСТАВЉАЊЕ ПЛАСТЕНИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА

Данас је у Општини Лакташи почело постављање конструкција за пластенике, која су недавно додјељења за 20 корисника који су остварили право путем Јавног конкурса. Пластеници су обезбјеђени у склoпу прojeктa „Eкoнoмскo oснaживaњe сoциjaлнo и мaтeриjaлнo угрoжeних oсoбa и млaдих oсoбa крoз прoизвoдњу пoврћa у плaстeницимa“ и нa oснoву Спoрaзумa зaкључeнoг измeђу Општине Лакташи и хумaнитaрнe…

ВАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ И ДРЖАОЦЕ СВИЊА

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске донијело је Правилник о мјерама за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијања и искорјењивање заразне болести Афричка куга свиња (“Службени гласник РС“, број: 71/19) и Наредбу о мјерама за спречавање појаве и откривање уноса вируса Афричке куге свиња (“Службени гласник РС“, број: 70/19),  којим су утврђене мјере ради…

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИСПОРУЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Обавјештавају се потрошачи електричне енергије да ће дана 07.09.2019. године, ради радова на електроенергетским објектима доћи до прекида у испоруци електричне енергије у насељима Буковица и Јаблан (насеље Матићи и Зеленике), у времену од 08.00 до 14.00 часова. У случају временских неприлика радови ће бити одгођени.