BRIGA O DJECI

Osnovna škola „Desanka Maksimović“ iz Trna redovno provodi mjere i postupke zaštite i bezbjednosti djece tokom boravka u školi. U cilju upoznavanja učenika o načinu zaštite, od elementarnih nepogoda i druge nesreće, na časovima odjeljenjske zajednice sistematski se obrađuje navedeno. U istom cilju i u saradnji sa DVD Laktaši, organizovana je vježba evakuacije učenika i…