ZAVRŠENA PRVA FAZA OBALOUTVRDE U VELIKOM BLAŠKU

Projektom uređenja obale rijeke Vrbas, finansiran iz sredstava Fonda solidarnosti Vlade Republike Srpske, završena je prva i dio druge faze obaloutvrde na rijeci Vrbas.„Preko 320 hiljada konvertibilnih maraka je koštalo izvođenje radova obaloutvrde na rijeci Vrbas u Velikom Blašku, a ovo je dio koji je bio najugroženiji i poplave su izazvale velika oštećenja“, rekao je…