Обавјештење о поднесеном захтјеву за еколошку дозволу

Обавјештава се јавност да је Пољопривредни факултет, Универзитета у Бањалуци, поднио захтјев Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, за издавање еколошке дозволе за пројекат изградње система за наводњавање пољопривредних површина намијењених за Републички експериментално-едукативни центар за развој аграра РС. Локација планираног пројекта је на територији општине Лакташи, на парцелама означеним као к.ч.…