Обавјештење о додјели субвенције за комуналну таксу за истицање пословног имена пословним субјектима који су пријаву поднијели у периоду од 01.10. до 31.10.2020. године

Обавјештавају се пословни субјекти са подручја општине Лакташи који су, по Јавном позиву пословним субјектима са подручја општине Лакташи за додјелу субвенција у циљу ублажавања економских посљедица изазваних новим вирусом корона (COVID-19), број: 08-3-10/20 од 06.07.2020. године, у периоду од 01.10. до 31.10.2020. године поднијели пријаву за додјелу субвенције за комуналну таксу за истицање пословног…

пројекат модернизације водних услуга у Босни и Херцеговини-Позив на јавну расправу и обавјештење о јавном увиду

У циљу побољшања стања у сектору водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у БиХ, у сарадњи са надлежним органима власти, Свјетска банка ради на припремама за покретање Пројекта модернизације водних услуга у БиХ, којим ће се створити потицајни оквир ка постизању веће оперативне и финансијске одрживости, добрих пракси управљања и кредитне способности пружатеља услуга водовода и…