ПРЕКИД У ИСПОРУЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЈАБЛАНУ И БУКОВИЦИ

ЗП „Електрокрајина“  а.д. Бања Лука, ТЈ Лакташи, обавјештава потрошаче електричне енергије, да ће дана 26.10.2021. године ради радова на електроенергетским објектима доћи до прекида у испоруци електричне енергије, у насељима: Дио насеља Јаблан-Брдо у времену од 09.00 до 14.00 часова, Дио насеља Буковица-Брдо у времену од 09.00 до 14.00 часова.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЈЕЦЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА ЗА ПОНОСНУ КАРТИЦУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Обавјештавају се породице са троје и више дјеце да могу поднијети захтјев за Поносну картицу Републике Српске. Право пријаве на исто имају породице или родитељи са троје и више дјеце од којих је најмање једно малољетно. Уз захтјев потребно је доставити сљедећу документацију (оригинал или овјерена копија): – доказ о броју чланова породичног домаћинства (кућна…