ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈА

Према подацима из јавних евиденција предмет продаје је непокретност означена као: к.ч. број: 246/1 површине 2064 m2, к.ч. број: 246/6 површине 74 m2, уписане у Лист непокретности број: 1498/33 к.о. Лакташи, к.ч. број: 204/127 површине 28 m2 и к.ч. број: 563/6 површине 122 m2, уписане у Лист непокретности број: 1979/12 к.о. Лакташи Наведене парцеле су…

ПРЕКИД У ИСПОРУЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЗП „Електрокрајина“  а.д. Бања Лука, ТЈ Лакташи, обавјештава потрошаче електричне енергије да ће у четвртак, 28.04.2022. године, ради радова на електроенергетским објектима доћи до прекида у испоруци електричне енергије у времену од 09.00 до 12.00 часова, у насеља Мрчевци и Косјерово.

АПЛИКАЦИЈА ЗА ПАМЕТНЕ ТЕЛЕФОНЕ НАМЈЕЊЕНА ЗА ПОМОЋ ЖРТВАМА ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА

До сада жртве породичног насиља су имале могућност да путем три канала комуникације (телефон, имејл и “face to face” састанци) затраже подршку и пријаве насиље над њима. Фондација „Женски центар“ Требиње и још дванаест организација из цијеле БиХ покренуло је СОС апликацију за паметне телефоне намјењену за помоћ и подршку жртава породичног насиља. Ово је…