Одјељење за стамбено-комуналне послове

ЗАХТЈЕВ

Захтјев за утврђивање износа накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и ренте254,5 KBЗахтјев за давање сагласности за постављање инсталација у локални пут и заштитни...251,5 KBЗахтјев за давање сагласности за прекопавање јавне површине253,5 KBЗахтјев за давање сагласности за прикључење приступног пута на локални пут 1251,5 KBЗахтјев за издавање-продужење важности лиценце превозника за такси превоз76,5 KBЗахтјев за рекламирање на заштитној огради -11252,0 KBЗахтјев за постављање рекламних фолија - 10251,5 KBЗахтјев за издавање-продужење одобрења за постављање огласног медија - рекламног паноа - 8254,5 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - рекламне витрине - 9254,5 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - плаката - 13251,0 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - мурала- 12253,0 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - јарбола - 7254,5 KBЗахтјев за издавање - транспарента - 6251,5 KBЗахтјев за издавање Рјешења о одобрењу за привремено заузимање јавне површине251,0 KBЗахтјев за издавање Увјерења о додјели кућног броја251,0 KBЗахтјев за издавање Рјешења о додјели кућног броја250,5 KBЗахтјев за издавање Рјешења о распореду такси возила на такси стајалишту69,5 KBЗахтјев за издавање евиденционог броја69,5 KB

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

ЗАХТЈЕВИ

ЛА-ОБ-04-20- Захтјев за издавање увјерења у вези са школовањем207,9 KBЛА-ОБ-04-19- Молба за додјелу-продужење студентске стипендије214,0 KBЛА-ОБ-04-18- Молба за додјелу-продужење средњошколске стипендије210,8 KBЛА-ОБ-04-17- Захтјев за утврђивање настале штете од елементарне непогоде203,2 KBЛА-ОБ-04-16- Захтјев за издавање увјерења o обављању пољопривредне производње193,9 KBЛА-ОБ-04-15- Захтјев за издавање водопривредних смјерница, водопривредне сагласности и водопривредне дозволе207,4 KBЛА-ОБ-04-14- Захтјев за издавање пољопривредне сагласности196,2 KBЛА-ОБ-04-13- Захтјев за упис чамаца у регистар и издавање пловидбених дозвола212,2 KBЛА-ОБ-04-12- Захтјев за издавање легитимације за возача такси возила189,1 KBЛА-ОБ-04-11- Захтјев за категоризацију угоститељских објеката204,7 KBЛА-ОБ-04-10- Захтјев за одређивање категорије кампа299,3 KBЛА-ОБ-04-09- Захтјев за регистрацију- измјену рјешења о регистрацији превоза за властите потребе204,2 KBЛА-ОБ-04-08- Захтјев за посебно (продужено, скраћено, пригодно) радно вријеме угоститељских објеката на подручју општине Лакташи215,5 KBЛА-ОБ-04-07- Захтјев за ослобађање од плаћања комуналне таксе и утврђивање обавезе плаћања комуналне таксе210,9 KBЛА-ОБ-04-06- Захтјев за издавање извода, увјерења или потврде из регистра предузетника203,7 KBЛА-ОБ-04-05- Образац за подношење иницијативе за престанак обављања дјелатности по сили закона189,9 KBЛА-ОБ-04-04- Захтјев-обавијест о окончању привременог престанка и наставак рада предузетника206,0 KBЛА-ОБ-04-03- Захтјев за стицање статуса старог заната, умјетничког заната односно домаће радиности164,7 KBЛА-ОБ-04-02- Захтјев за регистрацију припремних радњи289,8 KBЛА-ОБ-04-01- Захтјев за регистрацију предузетника422,6 KB

УПУТСТВА

Предмети у поступку
Редни број грф гбнгнгххнгнгхгнгхгфдддд
Empty tab. Edit page to add content here.