Одјељење за стамбено-комуналне послове

ЗАХТЈЕВ

Захтјев-за-издавање-Увјерења-о-додјели-кућног-броја253,5 KBЗахтјев-за-издавање-Рјешења-о-одобрењу-за-привремено-заузимање-јавне-површине253,0 KBЗахтјев-за-издавање-Рјешења-о-распореду-такси-возила-на-такси-стајалишту69,0 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - рекламирање на заштитној огради градилишта и рекламно платно на гр254,0 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - транспарента253,0 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - рекламне витрине255,5 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - рекламирање на возилима постављањем рекламних фолија253,5 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - мурала254,0 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - јарбола255,5 KBЗахтјев-за-издавање-одобрења-за-постављање-огласног-медија-плаката-13253,5 KBЗахтјев за издавање евиденционог броја68,0 KBЗахтјев за утврђивање износа накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и ренте254,0 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - рекламног паноа255,5 KBЗахтјев за издавање Рјешења о додјели кућног броја252,0 KBЗахтјев за издавање-продужење важности лиценце превозника за такси превоз76,0 KBЗахтјев за давање сагласности за постављање инсталација у локални пут и заштитни...251,5 KBЗахтјев за давање сагласности за прекопавање јавне површине253,5 KBЗахтјев за давање сагласности за прикључење приступног пута на локални пут 1251,5 KBЗахтјев за издавање Рјешења о одобрењу за привремено заузимање јавне површине251,0 KB

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

ЗАХТЈЕВИ

Образац за подношење иницијативе за престанак обављања дјелатности по сили закона67,5 KBМолба за додјелу-продужење студентске стипендије80,5 KBМолба за додјелу-продужење средњошколске стипендије84,0 KBЗахтјев-обавијест о окончању привременог престанка и наставак рада предузетника72,0 KBЗахтјев за утврђивање настале штете од елементарне непогоде70,0 KBЗахтјев за упис чамаца у регистар и издавање пловидбених дозвола83,5 KBЗахтјев за стицање статуса старог заната, умјетничког заната односно домаће радиности91,5 KBЗахтјев за регистрацију припремних радњи122,5 KBЗахтјев за регистрацију предузетника301,5 KBЗахтјев за регистрацију- измјену рјешења о регистрацији превоза за властите потребе77,5 KBЗахтјев за посебно (продужено, скраћено, пригодно) радно вријеме угоститељских објеката на подручју општине Лакташи79,5 KBЗахтјев за ослобађање од плаћања комуналне таксе и утврђивање обавезе плаћања комуналне таксе75,5 KBЗахтјев за одређивање категорије кампа104,5 KBЗахтјев за категоризацију угоститељских објеката76,0 KBЗахтјев за издавање увјерења у вези са школовањем78,0 KBЗахтјев за издавање пољопривредне сагласности82,5 KBЗахтјев за издавање легитимације за возача такси возила71,5 KBЗахтјев за издавање извода, увјерења или потврде из регистра предузетника71,5 KBЗахтјев за издавање водопривредних смјерница, водопривредне сагласности и водопривредне дозволе90,0 KB