Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti

ZAHTJEVI

LA-OB-04-20- Zahtjev za izdavanje uvjerenja u vezi sa školovanjem207,9 KBLA-OB-04-19- Molba za dodjelu-produženje studentske stipendije214,0 KBLA-OB-04-18- Molba za dodjelu-produženje srednjoškolske stipendije210,8 KBLA-OB-04-17- Zahtjev za utvrđivanje nastale štete od elementarne nepogode203,2 KBLA-OB-04-16- Zahtjev za izdavanje uvjerenja o obavljanju poljoprivredne proizvodnje193,9 KBLA-OB-04-15- Zahtjev za izdavanje vodoprivrednih smjernica, vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole207,4 KBLA-OB-04-14- Zahtjev za izdavanje poljoprivredne saglasnosti196,2 KBLA-OB-04-13- Zahtjev za upis čamaca u registar i izdavanje plovidbenih dozvola212,2 KBLA-OB-04-12- Zahtjev za izdavanje legitimacije za vozača taksi vozila189,1 KBLA-OB-04-11- Zahtjev za kategorizaciju ugostiteljskih objekata204,7 KBLA-OB-04-10- Zahtjev za određivanje kategorije kampa299,3 KBLA-OB-04-09- Zahtjev za registraciju- izmjenu rješenja o registraciji prevoza za vlastite potrebe204,2 KBLA-OB-04-08- Zahtjev za posebno (produženo, skraćeno, prigodno) radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području opštine Laktaši215,5 KBLA-OB-04-07- Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne takse i utvrđivanje obaveze plaćanja komunalne takse210,9 KBLA-OB-04-06- Zahtjev za izdavanje izvoda, uvjerenja ili potvrde iz registra preduzetnika203,7 KBLA-OB-04-05- Obrazac za podnošenje inicijative za prestanak obavljanja djelatnosti po sili zakona189,9 KBLA-OB-04-04- Zahtjev-obavijest o okončanju privremenog prestanka i nastavak rada preduzetnika206,0 KBLA-OB-04-03- Zahtjev za sticanje statusa starog zanata, umjetničkog zanata odnosno domaće radinosti164,7 KBLA-OB-04-02- Zahtjev za registraciju pripremnih radnji289,8 KBLA-OB-04-01- Zahtjev za registraciju preduzetnika422,6 KB

UPUTSTVA

Predmeti u postupku
Redni broj grf gbngnghhngnghgnghgfdddd
Empty tab. Edit page to add content here.