POLOŽAJ

 

Dio Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, na kojem se prostire opština Laktaši, zauzima sjeverozapadni dio naše Republike, tačnije, prostor između grada Banja Luka i opština Gradiška, Srbac, Prnjavor i Čelinac.

Sredinom njene teritorije protiče rijeka Vrbas i dijeli je na župski (desna obala Vrbasa) i potkozarsko-lijevčanski dio (lijeva obala Vrbasa).

Administrativno je podijeljena u 11 mjesnih zajednica sa 37 naseljenih mjesta, na ukupnoj površini od 38.838 hektara.

Našavši se od pamtivjeka na važnim putevima, opština Laktaši je veoma komunikaciono atraktivna, što je bitno uticalo na njen razvoj i mentalitet njenih stanovnika.

Vezano Lijevčem poljem za veliki prostor plodne Panonske nizije, područje opštine Laktaši oduvijek je predstavljalo prostor u kojem se istovremeno može osjetiti bogati kolorit Balkana, te preplitanje istoka i zapada. Ovo područje presjecaju važni putevi: autoput Banja Luka-Gradiška- Okučani (izlazak na autoput Beograd-Zagreb), autoput Banja Luka-Doboj, te putevi: Klašnice-Prnjavor i Laktaši-Srbac, dok je međunarodni aerodrom Banjaluka udaljen svega tri kilometra od opštinskog središta, što ovo područje čini blisko sa evropskim i svjetskim metropolama.

 

ISTORIJA

 

Istorijsko-geografski položaj opštine ukazuje na naseljavanje ovog prostora još u starijem kamenom dobu, što činjenično potkrepljuju arheološka nalazišta u podnožjima brežuljaka, pored rijeka. Rimljani su vladali ovim krajevima 9. godine naše ere, kada su podignuti mnogi vojni logori i objekti od privrednog značaja. Početkom XII vijeka, ovaj prostor je postao dio kraljevine Ugarske, a zatim su Turci njime vladali 350 godina, od početka XVI vijeka. U tom periodu došlo je do masovnih migracija stanovništva. Iz planinskih dijelova istočne Hercegovine, Crne Gore i Like nasilno je doseljeno srpsko stanovništvo u Lijevče polje i Potkozarje. Obilježje Austrougarske vladavine koja je uslijedila zatim jeste naseljavanje prostora Italijanima, Nijemcima, Ukrajincima i Poljacima.

Tada je ovaj prostor postao najrazvijeniji dio Bosne i Hercegovine zbog primjene savremenih agrotehničkih mjera. Jedan od tadašnjih najjačih trgovačko-zanatskih centara je bio današnji Aleksandrovac koji je 1889. godine dobio poštu, a tu je bio lociran i pogon za proizvodnju čuvenog sira iz samostana Trapisti. Druga polovina osamdesetih godina prošlog vijeka je početak stvaranja takozvanog „Laktaškog privrednog čuda”. Ova opština skreće na sebe pažnju velikim investicionim ulaganjima čime širom otvaraju vrata privatnom preduzetništvu. Taj trend je zadržan i do danas.

Prirodno-geografski položaj opštine može se okarakterisati kao veoma povoljan jer se nalazi na području tipičnog ravničarskog terena Lijevča polja.

Zbog povoljnog geostrateškog položaja i razvijene saobraćajne infrastrukturne mreže, opština Laktaši je dobro povezana sa susjednim opštinama, kao i širim okruženjem. Kroz opštinu prolazi autoput Banja Luka-Gradiška koji ima izlaz na autoput Beograd-Zagreb.

STANOVNIŠTVO

 

Stanovništvo svojim kvantitativnim i kvalitativnim osobinama utiče na mogućnost iskorištavanja svih prirodnih i drugih resursa jednog područja i ključni je faktor razvoja bilo koje društveno-ekonomske cjeline.

Procjena Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, zasnovana na konačnim rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, govori da na području opštine Laktaši, u 11 mjesnih zajednica, živi 36.848 stanovnika, dok u samom opštinskom središtu živi  5.879 stanovnika.

Kretanje broja stanovnika po naseljenim  mjestima opštine Laktaši, u periodu 1948-2013. godine

Redni  broj Naziv naseljenog  mjesta Godina
1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2013.
1. Aleksandrovac 677 865
2. Aleksići 326 338 266 259 222 204 237
3. Bakinci 791 902 1022 863 720 608 524
4. Boškovići 464 443 421 417 408 403 407
5. Bukovica 666 716 692 660 623 558 697
6. Veliko Blaško 679 746 787 828 898 948 1473
7. Glamočani 785 805 835 994 1101 1612 2027
8. Devetina 800 734 584 589 598 479 171
9. Dovići 286 289 278 258 314 310 355
10. Drugovići 1311 1367 1289 1205 1034 876 784
11. Jablan 762 807 798 928 1123 1368 2247
12. Jakupovci 846 832 850 876 1068 1180 1696
13. Jaružani 486 538 560 551 598 550 480
14. Kadinjani 789 834 795 701 604 623 481
15. Kobatovci 646 663 648 665 809 843 881
16. Koljani 376 369 356 271 208 205 130
17. Kosjerovo 1036 1055 1018 908 850 784 696
18. Kriškovci 1047 1092 996 966 881 740 620
19. Krnete 581 834 895 1014 954 265 174
20. Laktaši 1182 1207 1015 1415 2607 3483 5879
21. Ljubatovci 523 547 513 525 525 429 290
22. Maglajani 1538 1558 1479 1333 1455 1490 1676
23. Malo Blaško 631 672 638 589 571 591 706
24. Mahovljani 829 814 874 856 804 877 1015
25. Milosavci 851 905 818 750 667 595 524
26. Miloševci 487 509 471 426 393 345 281
27. Mrčevci 939 865 877 795 751 735 777
28. Papažani 623 642 578 522 464 469 386
29. Petoševci 484 524 690 693 462 499 632
30. Rajčevci 342 406 401 371 367 334 184
31. Riječani 118 136
32. Slatina 930 1054 1139 1186 1180 1153 1420
33. Trn 962 1031 1092 1476 2280 3554 6023
34. Ćetojevići 440 453 419 326 303 241 209
35. Čardačani 606 637 651 614 592 596 681
36. Šeškovci 633 665 631 541 479 412 334
37. Šušnjari 613 663 645 624 773 678 750
Ukupno 25290 26516 26021 25997 27676 29832 36848

Najveći rast broja stanovnika nastao je pod uticajem ratnih dešavanja tako da 2006. godine, po procjeni, opština je imala 40.743 stanovnika. Opština Laktaši pripada Banjalučkoj regiji, koja je najveća u Republici Srpskoj. Prema popisima iz 2000. godine, Laktaši su na petom mjestu u regiji, po broju stanovnika, a na 11. mjestu u Republici Srpskoj. Gustina naseljenosti područja opštine je iznad prosjeka BiH i Republike Srpske, što je najvećim dijelom, rezultat povećanih migracionih kretanja uslovljenih ratnim dešavanjima.

Naselja župskog dijela u prosjeku imaju manju gustinu naseljenosti od naseljenih mjesta ljevčanskog dijela opštine, a posebno su slabo naseljeni rubni dijelovi opštine.

U župskom dijelu opštine, koji zauzima skoro 2/3 površine opštine živi manje od 1/3 ukupnog stanovništva.

Struktura stanovništva
Starosna struktura stanovništva je značajan pokazatelj ukupnih potencijala, posebno kod planiranja resursa radno aktivnog stanovništva, sa jedne strane i strukture potrošačkog agregata, sa druge strane. Prema podacima kojima raspolažemo, trenutno u opštini Laktaši živi najviše stanovnika uzrasta 35-39 godina i ženski pol je u blagoj prednosti u odnosu na muškarce.

Nacionalnost
Prema službenom popisu stanovništva iz 2013. godine, u opštini Laktaši, najveći procenat stanovništva čine Srbi, a slijede ih, u manjem broju, Hrvati, Muslimani i ostalo stanovništvo.

PRIVREDA

 

Povoljan poslovni ambijent koji je stimulisao razvoj privatnog preduzetništva, stvoren je u drugoj polovini osamdesetih godina prošlog vijeka. Od tada, pa do danas, neprestano raste broj preduzeća i radnji, broj zaposlenih, ukupan prihod i dobit. Veliko razumijevanje za poslovne aktivnosti, opština Laktaši i dalje afirmiše uređenjem industrijskih i poslovnih zona. Postoji zona za metalo-prerađivačku industriju u neposrednoj blizini Laktaša, skladišno-trgovačka poslovna zona u Trnu i industrijska zona uz magistralni put Klašnice-Prnjavor, a u toku je popunjavanje industrijskih zona Aleksandrovac i Krnete, te industrijske zone uz trasu autoputa Laktaši-Doboj pored rijeke Vrbas.

Opština Laktaši je razvijeno preduzetničko središte sa velikim brojem poslovnih subjekata, u različitim oblastima poslovanja, od kojih su neki lideri na tržištu.

Osnov privrednog razvoja opštine čine aktivnosti velikog broja malih i srednjih preduzeća, u svim privrednim oblastima, poljoprivredna proizvodnja i usluge u banjskom turizmu. Privatni sektor sa manjim fleksibilnim kapacitetima u svim privrednim oblastima, sa raznovrsnim proizvodnim programom, predstavlja osnov ukupnog ekonomskog razvoja. Najveći broj preduzeća djeluje u sferi trgovine, proizvodnje (drvna, tekstilna, prehrambena industrija, elektro i metalna), građevinarstva i usluga.

U strukturi industrije dominira prerađivačka industrija, proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića (prerada mesa i proizvodnja mesnih prerađevina i prerada krompira), metalna i elektroindustrija, te prerada drveta i proizvodnja proizvoda od drveta.

Opština investitorima pruža brojne povoljnosti pri investiranju i dobijanju svih potrebnih dozvola i dokumenata, što olakšava ulaganje i početak uspješnog poslovanja. Prisustvo velikih svjetskih i regionalnih kompanija ukazuje na atraktivnost opštine kao investicione destinacije.

TURIZAM

 

Turističke atrakcije zbog kojih biste poželjeli posjetiti Laktaše su mnogobrojne. Na području same opštine Laktaši nalaze se ogromna prirodna bogatstva, kao i veliki broj kulturno-istorijskih spomenika koji svjedoče o prošlosti ovoga kraja.

Opština je prepoznatljiva i po svojoj banji http://www.termelaktasi.com/hotel_san/, smještenoj u samom centru grada, koja je poznata po ljekovitim dejstvima svojih vrela. Tokom ljetne sezone, pored dva zatvorena bazena, u ponudi postoji i otvoreni bazen, koji se, takođe, puni ljekovitom banjskom vodom.

Najčešće bolesti koje banja liječi su: bolesti očiju, kožne bolesti, problemi sa živcima, zglobovima, srcem i venama. Nedaleko od pomenute banje Laktaši, nalazi se i banja u Slatini https://zotovicbl.com/index.php/slatina-spa/?lang=en (liječenje reumatskih oboljenja i postoperativnih zahvata). Obe banje raspolažu „fitness“ i „wellness“ ponudom, tako da privlače i one posjetioce kojima je potreban samo odmor i relaksacija.

Iako je najzastupljeniji banjski turizmam, poslednjih godina se u Laktašima sve više razvija i poslovni (MICE) turizam. Seminari, konferencije i druga poslovna okupljanja najčešće se održavaju u hotelu „San“, koji se, pored zdravstvenih usluga i smještaja banjskih korisnika, sve više specijalizuje i za ovaj vid turizma.

Seoski turizam, baziran na tradicionalnoj gastronomskoj ponudi, etno ambijentu, prezentaciji starih zanata i drugim zanimljivostima, je još jedan vid turizma koji počinje da se razvija u nekoliko laktaških sela.
Arheološki lokalitet „Rimske terme“, koje su bile rimsko javno kupatilo, dokazuju da su ljekovita svojstva banje Laktaši bila poznata još u doba Rimljana, ako ne i ranije.
Pored ovog arheološkog staništa, otkriven je i ranovizantijski grad „Balkis“ http://www.balkis.info/o-nama/, u septembru 2012. godine, u laktaškom selu Gornji Bakinci. Predstavlja izuzetno vrijedno arheološko nalazište, koje sadrži brojne ostatke više vjerskih objekata, među kojima je i episkopska bazilika iz perioda IV-VI vijeka.

Crkva brvnara u Malom Blašku posvećena je rođenju Presvete Bogorodice. Ona je najznačajniji kulturno-istorijski spomenik na području opštine Laktaši, pa i šire i  pod zaštitom je države.

Opširnije na: www.laktasiturizam.org

OBRAZOVANJE

 

Prva osnovna škola na području opštine Laktaši zvala se „Srpska narodna škola“ u Drugovićima, podignuta 1888. godine, za čije otvaranje se zauzeo Vaso Pelagić. Kasnije su osnovane “Srpska narodna škola“ u Maglajanima i rimokatoličke osnovne škole u Aleksandrovcu i Mahovljanima.

Danas na području opštine Laktaši postoje četiri centralne osnovne škole u Laktašima, Slatini, Trnu i Aleksandrovcu i pet područnih škola:

 • Laktaši – Kriškovci i Klašnice,
 • Slatina – Drugovići i Boškovići,
 • Trn – Glamočani, u kojima osnovno obrazovanje stiče skoro 3.500 učenika.

JU Osnovna škola “Mladen Stojanović“ Laktaši
Adresa: Karađorđeva 105, Laktaši
Tel: 051/535-517
Faks: 051/535-516
e-mail: os054@skolers.org

JU Osnovna škola “Holandija“ Slatina
Osnovna škola “Holandija“, Slatina, obrazovnu djelatnost obavlja u centralnoj školi u Slatini i u dvije područne škole u Boškovićima i u Drugovićima.
Adresa: Nikolaja Velimirovića 9, Slatina
Tel: 051/587-155
Faks:051/587-156
e-mail: os056@skolers.org

JU Osnovna škola “Desanka Maksimović“ Trn
Obrazovna djelatnost se obavlja u centralnoj školi u Trnu i područnoj školi u Glamočanima.
Adresa: Dositejeva, Trn
Tel: 051/508-070
Faks: 051/508-071
e-mail: os057@skolers.com
www.osdesankam-trn.org

JU Osnovna škola “Georgios A. Papandreu“ Aleksandrovac
Obrazovna djelatnost se obavlja u centralnoj školi u Aleksandrovcu.
Adresa: Aleksandrovac bb
Tel/faks: 051/580-027
e-mail: os055@skolers.org

Predškolskim obrazovanjem i brigom o najmlađim bavi se Javna ustanova „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“, Laktaši, u okviru koje se nalaze dva vrtića: “Princeza Katarina Karađorđević“ u Laktašima i dječiji vrtić “Zvjezdica“ u Glamočanima.
Kapacitet ustanove je 296 djece, koja su raspoređena u 13 vaspitnih grupa: četiri jasličke i devet vrtićkih grupa.

JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Laktaši
Adresa: Mladena Stojanovića 3, Laktaši
Tel/faks: 051/532-209
e-mail: princezazvjezdica@gmail.com

KULTURA

 

U oblasti kulture, na području opštine Laktaši, djeluju Javne ustanove: „Centar za kulturu i obrazovanje“ i Narodna biblioteka “Veselin Masleša“, kao i Srpsko prosvjetno – kulturno društvo “Prosvjeta“, Kulturno umjetnička društva “Slavko Mandić“, Laktaši i “Đerdan“ iz Trna.

Javna ustanova „Centar za kulturu i obrazovanje“ Laktaši, nosilac je raznih kulturnih programa – umjetničkih izložbi i kolonija, koncerata klasične i etno-muzike, pozorišnih predstava, festivala i drugih kulturnih događaja. Ustanova je prepoznatljiva po tradicionalnim manifestacijama: likovna kolonija “Lasta“ i “Salon stripa“. U saradnji sa Narodnom bibliotekom “Veselin Masleša“, Laktaši i SPiKD “Prosvjeta“, organizuje manifestaciju “Susret zavičajnih stvaralaca“. U okviru ustanove djeluje dramska amaterska grupa “DASKE“, koja realizuje predstave za djecu i odrasle. Učesnik je brojnih festivala amaterskih pozorišta u zemlji i okruženju, te nosilac brojnih priznanja i nagrada. Ustanova i dramski studio „DASKE“, već dugi niz godina uspješno organizuju Internacionalni festival amaterskog teatra u Laktašima.

Javna ustanova Narodna biblioteka “Veselin Masleša“ Laktaši, kulturnom životu Laktaša daje doprinos organizovanjem književnih susreta, promocijom savremenih knjiga, a organizator je tradicionalnih manifestacija „Dani biblioteke“ i „Biblioteci u pohode“. Posebnu pažnju privlače aktivnosti „Kreativna radionica“ i „Mali bibliotekari“.

Značajan doprinos kulturnom životu u Laktašima daju i Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta“ i KUD “Slavko Mandić“. “Prosvjeta“ je član udruženja izdavača Republike Srpske i nastoji da pruži pun doprinos u ostvarivanju kulturnih događaja.

KUD “Slavko Mandić“ Laktaši je moderan ansambl i okuplja 400 članova raspoređenih u igračke grupe. Ovo kulturno-umjetničko društvo osnovano je 1977. godine i učesnik je brojnih festivala i smotri folklora, gdje je osvojio više nagrada i priznanja. U okviru KUD-a djeluje sekcija Etno grupe “Trag“, koja njeguje tradicionalnu muziku Balkana. Etno grupa “Trag“ za svoj dosadašnji rad nagrađivana je mnogim priznanjima i nagradama (www.etnogrupatrag.com).

Kulturni život Laktaša je upotpunjen sa tradicionalnim manifestacijama, kao što su: “Červona kalena“ u selu Devetina, koja predstavlja smotru ukrajinskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva, “Slovenački dani u Slatini“, prezentacija slovenačke kulture i tradicije, “Laktaško ljeto“, tokom koje Laktaši ugoste brojna poznata imena iz svijeta muzike, glume, umjetnosti i sporta, sajam „Laktaši etno“, sajam kućne radinosti, starih zanata, turizma i gastronomije, kao i mnoge druge manifestacije.

ZDRAVSTVO

 

JZU Dom zdravlja “Dr Mladen Stojanović“ Laktaši, sprovodi primarnu zdravstvenu zaštitu, koja predstavlja najviši nivo zdravstvene zaštite stanovništva, a ogleda se kroz promociju zdravlja, prevenciju bolesti, liječenje, te rehabilitaciju oboljelih i onesposobljenih.

Kako bi se zdravstvena zaštita približila korisniku i omogućila dostupnost sekundarne zdravstvene zaštite, u Domu zdravlja organizovane su specjalističke, konsultativne usluge sekundarnog nivoa: interniste, hirurga, ORL, dermatologa, ortopeda, kardiologa.

Na području opštine Laktaši nalaze se dva savremeno opremljena centra i to: Centar za dijalizu u Laktašima i Centar za fizikalu terapiju u Trnu.

Internacionalni dijalizni centar izgrađen je po modelu javno – privatnog partnerstva, između Vlade Republike Srpske, opštine Laktaši i Internacionalnog dijaliznog centra. Centar je opremljen vrhunskom hemodijaliznom opremom i sistemom za preradu vode i raspolaže sa 18 hemodijaliznih mašina. Koristeći ukupne kapacitete može pružiti usluge za 160 pacijenata, a godišnje obavlja preko 15.000 tretmana.

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović-Odjeljenje V“, je odjeljenje za liječenje i rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima posttraumatskim i postoperativnim stanjima, a nalazi se u Slatini i sa slatinskom banjom čini jedinstven kompleks (www.zotovicbl.com).

SPORT I REKREACIJA

 

Najznačajnije organizacije u oblasti sporta su Javna ustanova Sportska dvorana i Udruženje sportista opštine Laktaši, koje je osnovano zbog potrebe širenja baze amaterskog sporta i koordinacije aktivnosti u razvoju sporta na području opštine. Ono okuplja 34 sportska kolektiva u čijem se sastavu nalazi više od 2.500 sportista koji redovno treniraju. Sa njima radi 60 trenera sa različitim licencama. U zastupljenosti sportova prisutne su i nove vrste, a takođe se širi obuhvat novog članstva – mlađe kategorije, žene i sport za invalide. Vrste sportova su prisutne u skladu sa postojećim namjenskim objektima, sportskom opremom i rekvizitima, kao i finansijskim mogućnostima.

Osim rekreativnog, postoji i značajan broj objekata za takmičarsko bavljenje sportom za sportiste raznog uzrasta. Najveći značaj u ovoj oblasti je Javna ustanova Sportska dvorana u Laktašima koja ispunjava uslove za održavanje takmičenja najvišeg ranga.

Sportske manifestacije na području opštine Laktaši su: Takmičenje osnovnih škola u košarci, odbojci, rukometu i fudbalu, Majski kros, Biciklijada, Regata, Ulični basket u Laktašima i Aleksandrovcu, Reli džipova, Borilačke vještine, Male olimpijske igre, Radničke sportske igre i Izbor sportista.

MLADI

 

Opština Laktaši je pozitivan primjer partnerskog odnosa i saradnje između mladih i lokalne vlasti, uspostavljanjem institucionalnih mehanizama učešća mladih u procesu predlaganja i donošenja odluka, podržavajući inicijative i aktivnosti omladinskih organizacija, obezbjeđujući prostore za realizaciju aktivnosti, Opština je pokazala da su mladi važan resurs za dalji razvoj i napredak lokalne zajednice.

Usvojenom Strategijom omladinske politike opštine Laktaši, za period 2016-2020. godine, lokalna zajednica je pokazala dalje opredjeljenje u rješavanju problema i poboljšanju položaja mladih sa područja naše opštine.

Na području opštine Laktaši djeluju sljedeće omladinske organizacije: „Centar za djecu, mlade i porodicu“ Laktaši http://cdmpl.net/, sa podružnicama „Omladinski centar“ Laktaši i „Omladinski centar“ Maglajani, „Centar za razvoj omladinske politike-(CeROP)“ Aleksandrovac, Ekološko društvo “Kanarinac“ Laktaši, Klub studenata Slatine (KSS) i Udruženje građana Pozorište, Igralište, Radilište Laktaši. Pored omladinskih organizacija djeluju i tri neformalne grupe: „Neki Novi Klinci“, klub „Budi Žensko“ i klub „Budi Muško“.

U okviru „Centra za djecu, mlade i porodicu“ Laktaši, uspostavljen je i djeluje „Lokalni volonterski servis“, kao instrument podrške promociji i razvoju volontiranja, a realizovani su i projekti iz oblasti prekograničnog umrežavanja volontera, te sproveden čitav niz volonterskih akcija. Izgrađen je dokument pod nazivon „Lokalna volonterska politika opštine Laktaši“, kojim su definisane smjernice daljeg razvoja i unapređenja volontiranja na području ove lokalne zajednice.

NEVLADINE ORGANIZACIJE

 

Nevladine organizacije su važan faktor u razvoju lokalne zajednice, te kao partneri opštine Laktaši kroz svoje aktivnosti pokrivaju različite oblasti, važne za razvoj lokalne zajednice. Organizacije civilnog društva daju doprinos razvoju i daljem opstanku demokratskog društva, naročito putem unapređenja javne svijesti i aktivnog učešća građana u javnom životu.

Prepoznajući značaj nevladinog sektora, opština Laktaši već dugi niz godina pruža podršku aktivnostima udruženja. Najveći broj udruženja je iz oblasti sporta, te se kroz Program finansiranja sporta i fizičke kulture, definišu aktivnosti i način finansiranja. Osim oblasti sporta, udruženja djeluju u oblasti kulture, obrazovanja, ekologije, humanitarnog rada, poljoprivrede, te u oblastima kojim se promovišu interesi javnosti, posebno pojedinih specifičnih grupa.

Između opštine Laktaši i nevladinih organizacija potpisan je Memorandum o razumjevanju i saradnji, radi zajedničke saradnje opštine Laktaši i nevladinih organizacija u izgradnji demokratskog društva, podizanja kvaliteta života svih građana opštine Laktaši, zaštite i promocije ljudskih prava i prava djeteta, građanske solidarnosti, tolerancije i uvažavanja različitosti, zaštite i očuvanja životne sredine, unapređenja demokratizacije i standarda u oblasti kulture, obrazovanja, neformalnog obrazovanja, amaterskog sporta, volonterizma i slično.

Lokalna zajednica je čvrsto opredjeljena na partnerski odnos sa organizacijama civilnog društva, te podržava i pruža mogućnost jačanja kapaciteta nevladinih organizacija, s ciljem poboljšanja i unapređenja kvaliteta života građana.

SOCIJALNA ZAŠTITA

 

Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ Laktaši, je glavni nosilac socijalne zaštite na području opštine. Osnovana je 1998. godine i od tada djeluje kao samostalni pravni subjekt za obavljanje poslova socijalne zaštite.

Djelatnost ustanove se sastoji u obavljanju poslova socijalne i dječije zaštite, porodične zaštite i starateljstva, izvršenja vaspitnih mjera i mjera zaštitnog nadzora, usluga socijalnog rada i drugih poslova predviđenih Zakonom.

Osnovna prava u socijalnoj zaštiti su: novčana pomoć, dodatak za njegu i pomoć drugog lica, podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju, smještaj u ustanove socijalne zaštite, zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu, jednokratna novčana pomoć (u novcu, hrani, proizvodima za higijenu i lijekovima), mjere i usluge socijalne zaštite.

Odlukama Skupštine opštine Laktaši, uvrštena su proširena prava u socijalnoj zaštiti (ona koja nisu u kategoriji osnovnih prava), a to su: pomoć za troškove prevoza učenika, pomoć u vaspitanju i obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju, pomoć za pogrebnu opremu ili troškove sahrane, pomoć penzionerima.

Opštinska organizacija Crveni krst Laktaši provodi aktivnosti kojima se obezbjeđuje i dio socijalne zaštite stanovništva. U okviru svojih programskih aktivnosti Opštinska organizacija Crvenog krsta obavlja i poslove Službe traženja-vezano za nestala lica iz prethodnog rata na području bivše Jugoslavije.

Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Laktaši

http://savezdddkrs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=110 pripada grupi najaktivnijih društava u Bosni i Hercegovini. Misija Društva je da putem organizovanih akcija darivanja krvi ostvari što potpunije zadovoljenje potrebe za krvlju, za liječenje građana opštine Laktaši i šire. Akcije davanja krvi organizuju se u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Banjaluka i Službom za transfuziju krvi iz Gradiške.

CIVILNA ZAŠTITA

 

Civilna zaštita je planski organizovan dio sistema zaštite od prirodnih i drugih nesreća koja obuhvata organizovanje, pripremanje i učešće građana, preduzeća i drugih pravnih lica i profesionalnih službi, organizacija i udruženja na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, drugih nesreća većih razmjera i ratnih dejstava.

Obveznici civilne zaštite su svi radno sposobni građani, muškarci od 18 do 60 i žene od 18 do 55 godina života kao i vlasnici materijalno tehničkih sredstava.

Civilna zaštita opštine Laktaši je organizovana na osnovu Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama i Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u vanrednim situacijama opštine Laktaši.

U skladu sa usvojenom Procjenom ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća, na području Opštine su obrazovane sljedeće jedinice civilne zaštite specijalizovane namjene:

 • – Za zaštitu i spasavanje od požara, nosilac aktivnosti je Dobrovoljno vatrogasno društvo Laktaši, telefon 051/532-112 i 051/532-399. Na ove brojeve telefona građani 24 sata dnevno mogu izvršiti sve prijave koje se registruju – snimaju, kao i na besplatan broj 121.
 • – Za zaštitu i spasavanje na vodi i pod vodom, nosilac aktivnosti je Ronilački klub „Gnjurac“ Laktaši 065/538-841,
 • – Za prvu medicinsku pomoć, nosilac aktivnosti je JZU Dom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ Laktaši 051/536-121,
 • – Za zaštitu i spašavanje iz ruševina, nosilac aktivnosti je DOO „Niskogradnja“ Laktaši 051/348-100,
 • – Za evakuaciju i zbrinjavanje, nosioci aktivnosti su JU Centar za socijalni rad 051/530-306 i OO Crveni krst Laktaši,
 • – Za sanaciju terena, nosioci aktivnosti su KP „Komunalac“ 051/530-195 i KP „Budućnost“ Laktaši 051/532-072,
 • – Za zaštitu i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla, nosioci aktivnosti su Veterinarska stanica Laktaši i Veterinarska ambulanta „Medivet“ iz Trna.

Na području 11 mjesnih zajednica formirane su jedinice civilne zaštite opšte namjene.

Područja izložena opasnosti od plavljenja


Za sprovođenje akcija civilne zaštite na području opštine Laktaši imenovan je Opštinski štab za vanredne situacije, čiji su članovi:

1. RANKO KARAPETROVIĆ komadant štaba 051/334-228
2. MIROSLAV KODŽOMAN zamjenik komadanta štaba 051/334-228
3. IVICA DEJANOVIĆ načelnik štaba 051/334-205
4. DRAGANA KOVAČEVIĆ član za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara, zaštitu i spasavanje iz ruševina 051/334-250
5. DUŠKO DŽEPINA član za zaštitu i spasavanje od požara 051/532-399
6. SLAVICA BAŠIĆ član za zbrinjavanje ugroženih i nastradalih i za evakuaciju 051/532-034
7. Dr JULIJANA ĆETOJEVIĆ član za prvu medicinsku pomoć i protivepidemiološku zaštitu 051/536-131
8. MILAN PETKOVIĆ član za sanaciju terena 051/535-580
9. DARKO ADŽAIP član za zaštitu od poplava, spasavanje na vodi i pod vodom 051/334-236
10. SUZANA SMILJANIĆ član za zaštitu i spasavanje životinja, bilja i namirnica od životinjskog i biljnog porijekla i za zaštitu životne sredine 051/334-255
11. ĐURICA VUKELIĆ član za zaštitu od udesa, eksplozija i za saradnju sa policijom 051/536-012
12. SAŠA POPOVIĆ član za sanbdijevanje električnom energijom 051/532-666
13. DRAGAN KELEČEVIĆ član za snabdijevanje vodom 051/532-072
14. BRANKICA ZELIĆ član za materijalno finansijska pitanja 051/334-222
15. ALEKSANDRA KUJUNDŽIĆ član za odnose sa javnošću 051/334-210

Građanima opštine Laktaši, za sva pitanja vezana za civilnu zaštitu, na raspolaganju je telefon načelnika Opštinskog štaba Ivice Dejanović, za vanredne situacije, broj 051/334-205 i mobilni telefon broj 065/884-311.

MJESNE ZAJEDNICE

 

Mjesne zajednice su oblik neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi, a obrazuju se za područje koje predstavlja funkcionalnu cjelinu na kojoj postoji interes stanovnika za ostvarivanjem zajedničkih interesa i potreba, zasnovanih na prostornim, istorijskim, privrednim ili kulturnim razlozima.
Opština Laktaši je teritorijalno organizovana u 11 mjesnih zajednica koje su upisane u Registar mjesnih zajednica opštine Laktaši.

Mjesne zajednice opštine Laktaši su:

1. Mjesna zajednica Aleksandrovac
Obuhvata naseljena mjesta: Aleksandrovac, Bakinci, Kobatovci i Krnete
Sjedište: Aleksandrovac, Gradiška cesta broj 78.
Predsjednik Savjeta mjesne zajednice: Momčilo Dobrijević

Administrativno-tehničko opsluživanje se obavlja u Mjesnoj kancelariji Aleksandrovac, telefon 051/580-210, kontakt lice Sanda Lučka

e-mail: sanda.lucka@laktasi.net

Predsjednik mjesne zajednice: Momčilo Dobrijević, telefon 065/547-972,

e-mail: aleksandrovac.mz@gmail.com

2. Mjesna zajednica Aleksići

Obuhvata naseljena mjesta: Aleksići, Boškovići, Ljubatovci i Rajčevci
Sjedište: Aleksići bb.
Predsjednik Savjeta mjesne zajednice: Radoslav Kovačević,

Administrativno-tehinčko opsluživanje obavlja se u kancelariji broj 13 Opštinske uprave Laktaši, telefon

051/334-206, kontakt lice Siniša Mušić,

email: sinisa.music@laktasi.net

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice: Radoslav Kovačević, telefon: 065/678-723,

e-mail: aleksici.zajednica@gmail.com

3. Mjesna zajednica Drugovići
Obuhvata naseljena mjesta: Devetina, Drugovići i Koljani
Sjedište: Drugovići bb.
Predsjednik Savjeta mjesne zajednice: Željka Stegić

Administrativno-tehinčko opsluživanje obavlja se u kancelariji broj 13 Opštinske uprave Laktaši, telefon 051/334-206, kontakt lice,

email: sinisa.music@laktasi.net

Predsjednik mjesne zajednice: Željka Stegić, 065/821-130

4. Mjesna zajednica Jaružani
Obuhvata naseljena mjesta: Jaružani, Kadinjani i Ćetojevići
Sjedište: Jaružani bb.
Predsjednik Savjeta mjesne zajednice: Željko Radić

Administrativno-tehničko opsluživanje vrši se u Mjesnoj kancelariji Slatina, telefon  051/588-048, kontakt lice Zvjezdana Lunić,

e-mail: zvjezdana.lunic@laktasi.net

Predsjednik mjesne zajednice: Željko Radić 065/618-160

5. Mjesna zajednica Klašnice
Obuhvata naseljena mjesta: Veliko Blaško i Jakupovci
Sjedište: Jakupovci, Omladinska bb.
Predsjednik Savjeta mjesne zajednice: Dragiša Stanivuković

Administrativno-tehinčko opsluživanje obavlja se u kancelariji broj 13 Opštinske uprave Laktaši, telefon

051/334-206, kontakt lice Siniša Mušić,

email: sinisa.music@laktasi.net

Predsjednik mjesne zajednice:  Dragiša Stanivuković, telefon 065/737-745,

e-mail: mzklasnice@gmail.com

6. Mjesna zajednica Kriškovci
Obuhvata naseljena mjesta: Kriškovci, Milosavci, Papažani i Šeškovci
Sjedište: Kriškovci bb.
Predsjednik Savjeta mjesne zajednice: Radan Ćetojević

Administrativno-tehinčko opsluživanje obavlja se u kancelariji broj 13 Opštinske uprave Laktaši, telefon

051/334-206, kontakt lice Siniša Mušić,

email: sinisa.music@laktasi.net

Predsjednik mjesne zajednice:  Radan Ćetojević, telefon: 065/041-692

7. Mjesna zajednica Laktaši
Obuhvata naseljena mjesta: Laktaši, Mahovljani, Petoševci i Riječani
Sjedište: Laktaši, Karađorđeva bb.
Predsjednik Savjeta mjesne zajednice: Milan Polić

Administrativno-tehinčko opsluživanje obavlja se u kancelariji broj 13 Opštinske uprave Laktaši, telefon

051/334-206, kontakt lice Siniša Mušić,

email: sinisa.music@laktasi.net

Predsjednik mjesne zajednice: Milan Polić, telefon: 065/927-119

8. Mjesna zajednica Maglajani
Obuhvata naseljena mjesta: Maglajani, Mrčevci i Kosjerovo
Sjedište: Maglajani bb.
Predsjednik Savjeta mjesne zajednice: Mirko Gvozderac

Administrativno-tehničko opsluživanje se obavlja u Mjesnoj kancelariji Aleksandrovac, telefon

051/580-210, kontakt lice Sanda Lučka,

e-mail: sanda.lucka@laktasi.net

Predsjednik mjesne zajednice: Mirko Gvozderac, telefon: 065/742-444

9. Mjesna zajednica Slatina
Obuhvata naseljena mjesta: Malo Blaško i Slatina
Sjedište: Slatina, Trg Bana Milosavljevića bb
Predsjednik Savjeta mjesne zajednice: Veselko Stojanović

Administrativno-tehničko opsluživanje vrši se u Mjesnoj kancelariji Slatina, telefon:

051/588-048, kontakt lice, Zvjezdana Lunić,

e-mail: zvjezdana.lunic@laktasi.net

Predsjednik mjesne zajednice: Veselko Stojanović, telefon: 065/641-04

10. Mjesna zajednica Trn
Obuhvata naseljena mjesta: Bukovica, Glamočani, Jablan, Trn i Šušnjari
Sjedište: Trn, Dositejeva bb.
Predsjednik Savjeta mjesne zajednice: Slavko Knežić

Administrativno-tehničko opsluživanje vrši se u Mjesnoj kancelariji Trn, telefon

051/584-015, kontakt lice Smilja Čivčić,

e-mail: smilja.civcic@laktasi.net

Predsjednik mjesne zajednice: Slavko Knežić, telefon: 065/706-463,

e-mail: mztrn@gmail.com

11. Mjesna zajednica Čardačani
Obuhvata naseljena mjesta: Dovići, Miloševci i Čardačani
Sjedište: Čardačani bb,
Predsjednik Savjeta mjesne zajednice: Dragislav Ćetojević

Administrativno-tehinčko opsluživanje obavlja se u kancelariji broj 13 Opštinske uprave Laktaši, telefon

051/334-206, kontakt lice Siniša Mušić,

email: sinisa.music@laktasi.net

Predsjednik mjesne zajednice: Dragislav Ćetojević, telefon: 065/361-361,

e-mail: mzcardacani@gmail.

 

Poslovi (usluge) koje se obavljaju u mjesnoj zajednici (zajedničko za sve mjesne zajednice):

 1. pokretanje inicijativa i učešće u javnoj raspravi prilikom pripreme i donošenja prostornih i urbanističkih planova Opštine za područje mjesne zajednice,
 2. pokretanje inicijativa, davanje mišljenja i učešće u izgradnji komunalnih objekata i objekata u opštoj upotrebi,
 3. pokretanje inicijativa i učešće u javnoj raspravi o aktivnostima koje su u vezi sa razvojem privrede i društvenih djelatnosti,
 4. prikupljanje i dostavljanje organima Opštine, javnim preduzećima i ustanovama predstavki i pritužbi na njihov rad, kao i inicijativa i prijedloga građana za rješavanje pitanja od njihovog zajedničkog interesa,
 5. učešće u obezbjeđivanju prostornih, finansijskih i organizacionih uslova za sport i rekreaciju,
 6. organizovanje raznih oblika humanitarne pomoći nasvom području,
 7. zaštita od elementarnih nepogoda organizovanjem, otklanjanjem ili ublažavanjem posljedica elementarnih nepogoda,
 8. saradnja sa udruženjima građana o pitanjima koja su od interesa za građane mjesne zajednice,
 9. učešće u postupku utvrđivanja prijedloga planova izgradnje obajkata komunalne infrastructure na području mjesne zajednice,
 10. obavljanje usluga koje joj delegira Načelnik opštine kao što je održavanje makadamskih puteva i zimsko održavanje puteva od lokalnog značaja za područje mjesne zajednice.

 


KARTA MJESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE LAKTAŠI

POBRATIMSKI GRADOVI I OPŠTINE

 

Opština Budva (Crna Gora)

Budva je opština i grad na crnogorskom primorju. Ova turistička metropola Crne Gore stara je oko 2500 godina i jedan je od najstarijih gradova na Jadranskom moru. Priobalno područje, nazvano budvanska rivijera, centar je crnogorskog turizma i poznato je po dobro očuvanom srednjevjekovnom gradu, pješčanim plažama i raznolikom noćnom životu. Pored dobrog odmora i provoda, Budva  je mjesto i brojnih srednjovjekovnih građevina i kulturno-istorijskih spomenika.

www.budva.me

 

Opština Čajetina (Srbija)

Opština Čajetina je opština u Zlatiborskom okrugu u zapadnom dijelu Republike Srbije. Ova opština zauzima površinu od 647 km2. Turistički potencijal opštine Čajetina obuhvata prirodne ljepote kraja, tradicionalnu zdravu kuhinju, tipične objekte seoskog turizma, bavljenje starim zanatima i slično.  Čajetina je turistička destinacija koja se posjećuje tokom čitave godine i nudi bogate kulturne sadržaje, sjajnu atmosferu i kao takva privlači veliki broj turista.

www.cajetina.org.rs

 

Grad Zrenjanin (Srbija)

Zrenjanin je najveći grad srpskog dijela Banata i njegov je politički, privredni, kulturni i sportski centar. Po veličini, ovaj grad zauzima drugo mjesto, u njemu živi 130 hiljada stanovnika i više od 20 nacija. Zrenjanin je danas grad multikulturalnosti, multikonfesionalnosti i međunarodne tolerancije, grad kulture, umjetnosti, sporta, grad mostova i grad snažnog privrednog zamaha. Zrenjanin je poznat po brojnim kulturnim događajima tokom tradicionalne manifestacije „Dani piva“, koja se u kontinuitetu održava još od 1986. godine.

www.zrenjanin.rs

 

Grad Verija (Grčka)

Verija je glavni grad okruga Imatija i smješten je u sjevernom dijelu Grčke. Verija je grad izuzetno duge istorije. Od 11. do 14. vijeka bio je treći najvažniji grad Vizantijskog carstva. O njegovoj bogatoj istoriji svjedoče čuvena jevrejska četvrt, mnogobrojne vizantijske i postvizantijske crkve, te džamije iz vremena otomanske imperije. Zbog svega toga, ovaj grad je dobio i nadimak – „Mali Jerusalim“. Danas ovaj moderni grad ima razvijenu trgovinu pšenicom, povrćem i voćem, te brojne fabrike koje se bave obradom vune i pamuka, te proizvodnjom ambalaže i konzerviranjem voća. U blizini grada se nalaze i rudnici lignita.

www.veria.gr

 

Grad Idrija (Slovenija)

Idrija je grad i upravno sjedište istoimene opštine Idrija, koja pripada Goriškoj regiji u Republici Sloveniji. Idrija je grad sa najdužom rudarskom tradicijom u Sloveniji. Bogato naslijeđe rudnika žive, koje se, zbog svoje jedinstvenosti, nalazi na UNESCO listi svjetske baštine, nudi mnoštvo mogućnosti za istraživanje. Idrija privlači posjetioce svojim bogatim tehničkim, kulturnim i prirodnim baštinom. Sa preko 500 godina rudarske tradicije, sačuvane su brojne zgrade koje su deo ove bogate rudarske istorije i načina života rudara Idrije. Geopark Idrija nudi sjajne mogućnosti rekreacije, ljeti od biciklizma do planinarenja, dok u zimskoj sezoni posebno su atraktivni skijaški centri na platoima Vojskog i Črnoga vrha.

www.idrija.si

 

Opština Seiersberg (Austrija)

Opština Seiersberg je opština u austrijskoj pokrajini Štajerskoj. Smještena je je u neposrednoj blizini drugog najvećeg austrijskog grada Graca. Nakon reforme 2014., postaje dijelom opštine Seiersberg-Pirka. Od malog sela Seiersberg, u poslednjim decenijama prošlog vijeka postaje  moderno mjesto koje se razvijalo zajedno s Gracom, te je prvobitno služilo kao stambeni prostor za stanovnike Graca. Danas je ovo jedna od najrazvijenijih i najbogatijih zajednica u Austriji, sa mnoštvom komercijalnih zona.

www.gemeindekurier.at

 

 

Grad Lehavim (Izrael)

Lehavim je bogato naselje u južnom Izraelu, osnovano 1983. godine a status opštine dobija 1988. godine. Smješteno u sjevernom dijelu pustinje Negev, oko 15 sjeverno od Berševe. Predstavlja malu opštinu koja je 2016. godine brojala 6.444 stanovnika. Teritorijalno se širi svakim danom i procjenjuje se da danas broji oko 10.000 stanovnika. Lehavim je jedan od tri Berševina „satelitska“ grada (druga dva su Omer i Meitar), budući da većina stanovnika putuje u Berševu na posao. Lehavim je zajednica domova više srednje klase, okruženih palmama i baštama.

www.lehavim.muni.il