Privreda opštine Laktaši-osnovne tendencije

 Privredna kretanja u opštini Laktaši posljednjih godina karakteriše rast ukupne privredne aktivnosti (mjeren ukupnim prihodom), značajan rast obima spoljnotrgovinske razmjene i izvoza, rast dobiti privrede i stabilna zaposlenost.

Ukupan prihod opštine je u 2017. godini iznosio je 1.226.860.097,00 KM, što je pokazatelj visokog nivoa privredne aktivnosti.             U ukupnom prihodu Republike Srpske opština Laktaši učestvuju sa 6,07%.

 

Po ostvarenim ukupnom prihodu, dobiti i broju privrednih društva opština Laktaši zauzima treće mjesto u Republici Srpskoj. Administrativna (zvanična) stopa nezaposlenosti je među najmanjim u Republici Srpskoj i iznosi 18,72% i znatno je ispod republičkog prosjeka (31,54%) za 2017. godinu.

Prednost opštine Laktaši, pored geostrateškog položaja i stvorenog imidža preduzetničkog središta, što je kroz izdvajanje značajnih sredstava iz budžeta za kapitalne investicije (preko 150 miliona KM od 2004. godine) konstantno poboljšavala uslove za život stanovništva i razvoj privrede. Pored ulaganja u klasičnu infrastrukturu, naročito su značajna ulaganja u preduzetničku infrastrukturu (industrijska zona Aleksandrovac), kao i povoljnosti koje investitori dobijaju (efikasnost administracije prilikom izdavanja dozvola i drugih dokumenata – ISO 9001:2015 standard, BFC cerifikat za povoljno poslovno okruženje, niže administrativne takse, finansijske povoljnosti u vidu smanjenja opštinskih naknada za izgradnju proizvodnih i poljoprivrednih objekata i mogućnosti plaćanja obaveza u ratama i dr.)

Stvaranje povoljnih uslova za investiranje uticalo je na značajan priliv kapitala. U posljednjih nekoliko godina na područje opštine je investirano preko 250.000.000 EUR-a direktnih stranih i domaćih investicija, a registrovan kapital u Laktašima  ima 28 zemalja svijeta (što je preko 30% registrovanih zemalja ulagača u BiH). Bitno je istaći da su i u 2017. godini domaći i strani investitori na području opštine realizovali značajne privredne investicije.

 Atraktivnost opštine, kao biznis destinacije potvrđuje i  prisustvo velikih svjetskih i regionalnih kompanija (Coca Cola; PepsiCo Investments; British American Tobaco; OAO NeftaGazInkor, Perutnina Ptuj; Mahle Group; Kolektor CCL; Cablex Group; Agrokor; Danube Foods Group, Sano, i dr.).

 

 Privredni subjekti

 

Ukupan broj privrednih društava sa sjedištem na području opštine je 527, dok je registrovanih preduzetnika 772.

U ukupnom broju privrednih društava RS (9.996) opština Laktaši, učestvuje sa 5,27%  i po broju privrednih društava Laktaši su treća opština u Republici Srpskoj.

 

Broj privrednih društava po sektorima i djelatnostima

 

Struktura privrednih društava prema veličini ukazuje na dominaciju malih privrednih društava (malih i mikro preduzeća), kako na nivou Republike Srpske tako i na nivou opštine.

U opštini Laktaši je u 2017. godini struktura privrednih društava prema veličini bila sledeća:

– mala privredna društva – 503 (109 mala preduzeća; 394 mikro preduzeća),

– srednja privredna društva – 19 i

– velika privredna društva – 5 (Integral inženjering, Marbo, Kolektor CCL,   Niskogradnja i Cablex).

Analiza po sektorima i djelatnostima (granama) poslovanja (prethodni grafikon) pokazuje da najveći broj privrednih društava posluje u sektorima trgovine (180), prerađivačke industrije (131), saobraćaja i skladištenja (60),  poljoprivrede šumarstava (30) i građevinarstva (30). Prve grane industrije su  metalna, prehrambena industrija i drvo i namještaj.

 

Tržište rada

 

Na području opštine Laktaši u 2017. godini u prosjeku je bilo zaposleno 9.520 lica, pri čemu je opština Laktaši je po broju zaposlenih treća opština na području Privredne komore Banja Luka i učestvuje sa 6,97% u ukupnoj zaposlenosti Komore Banja Luka. Na nivou Republike Srpske, iako deveta po broju stanovnika, opština Laktaši zauzima peto mjesto po zaposlenosti uz učešće od 3,65% ukupno zaposlenih.

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, Biro Laktaši, sa 31.12.2017. godine nalazilo se 2.020 lica koja aktivno traže posao, što je za 245 lica manje nego u istom periodu 2016. godine (2.265 lica). Prosječan broj nezaposlenih u 2017. godini (2.192) se smanjio za 212 lica, odnosno za 8,82%.

 

Spoljno – trgovinsko poslovanje

 

Opština Laktaši, i pored nedovoljne izvozne orjentacije (učešće izvoza u ukupnom prihodu privrede više od jedne šestine), značajno učestvuje u spoljnotrgovinskom prometu Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.

Ukupan obim robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom u 2017. godini iznosio je 8.682.485.000 KM i u poređenju sa prethodnom godinom povećan je za 1.019.534.000 KM, odnosno za 13,30%.

Prema obimu spoljnotrgovinske razmjene opština Laktaši je druga opština (po uvozu druga, po izvozu treća) od 21 opštine u regiji Banja Luka, sa obimom prometa od 686.709.000 KM (u 2016. godini 580.881.000 KM). Na nivou RS, opština Laktaši po obimu razmjene zauzima treće mjesto.

U 2017. godini privredni subjekti sa područja opštine Laktaši izvezli su roba i usluga u ukupnoj vrijednosti od 220.560.000,00 KM. Udio opštine Laktaši u ukupnom izvozu Republike Srpske je 6,02%.

Ostvareni uvoz u iznosu od 466.149.000,00 KM i čini 9,29% uvoza na nivou Republike Srpske koja je ostvarila uvoz u vrijednosti 5.017.237.000,00 KM.

Pod Savjetom za privredu i zapošljavanje podrazumjeva se mješovito tijelo sastavljeno od predstavnika javnog sektora (opštinske uprave i drugih nadležnih institucija na lokalnom nivou), privatnog sektora (vlasnika lokalnih malih i srednjih preduzeća i predstavnika investitora) i organizacija civilnog društva.

Savjet za privredu i zapošljavanje održava redovne sjednice najmanje jednom u tri mjeseca i bavi se svim pitanjima od značaja za ekonomski razvoj i unaprijeđenje konkurentnosti opštine.

Savjet ima sljedeće funkcije:

− Prati sva pitanja koja su od interesa za privredu i lokalni ekonomski razvoj i predlaže lokalnoj samoupravi aktivnosti i unapređenje procedura;

− Prati i procjenjuje izvršenje projekata i Strategije za lokalni ekonomski razvoj;

− Vrši reviziju Strategije razvoja i planova implementacije;

− Pruža savjetodavnu podršku gradonačelniku/predsjedniku opštine prilikom odlučivanja o ekonomskom razvoju i razvojnim programima;

− Pruža podršku Kancelariji za lokalni razvoj i ljudske resurse.

Ukratko rečeno, Savjet ima funkciju osnovnog i najkonkretnijeg kanala komunikacije poslovne zajednice i opštinske uprave i načelnika opštine, a funkcionalan Savjet za privredu i zapošljavanje je od velikog značaja za unpređenje konkurentnosti lokalne zajednice, stvaranje povoljnog okruženja za razvoj privrede i privlačenje investicija, kao i smanjenje nezaposlenosti.

Dokumenti


Zapisnici sa sjednica Savjeta


 

Kontakt

Jelena Majkić, šef Odsjeka za lokalni razvoj i ljudske resurse

Sekretar Savjeta za privredu i zapošljavanje
Tel: +387 51 334-213 , Faks: +387 51 334-258
Elektronska pošta: jelena.majkic@laktasi.net

POSLOVNE ZONE

Opština Laktaši investitorima stavlja na raspolaganje nekoliko industrijskih i poslovnih zona s mogućnošću greenfield i brownfield investicija, povoljnim lokacijama i izgrađenom poslovnom infrastrukturom.

– industrijske zone:

 • Veliko Blaško
 • Laktaši

– poslovne zone:

 • Aleksandrovac
 • Trn
 • Agro – biznis park “Aleksandrovac

 

ALEKSANDROVAC

Osnovna namjena poslovne zone „Aleksandrovac“ je proizvodna, a moguće je razviti i poslovne, trgovačke i uslužne djelatnosti. Trenutna površina namjenjena investitorima iznosi 28,9 ha, a slobodno je nekoliko građevinskih parcela površine od 5.000 – 12.000 m².

Udaljenost od administrativnog centra opštine je 7 km. Nalazi se pored magistralnog puta M-16 Banja Luka – Gradiška, ima direktan izlaz na autoput Banja Luka – Gradiška, i u neposrednoj je blizini Međunarodnog aerodroma Banja Luka. Odstojanje od Sarajeva 210 km, Banje Luke 25 km, EU granice – Gradiška 25 km, Ljubljane 300 km i Beograda 306 km.

Dostupna infrastruktura u Zoni:

 • Postoji asfaltrani put kroz sredinu industrijske zone s rasvjetom koji povezuje zonu s magistralnim putem M-16,
 • Vodovodna mreža,
 • Telekomunikaciona mreža,
 • Organizovan odvoz otpada,
 • Električna energija.

Vlasništo: Zemljište u zoni je u opštinskom vlasništvu.

Cijena zemljišta: 6,00 KM/m²

Postojeći investitori:

 • „Mljekara“ a.d. Banja Luka,
 • “JAKSCHE Plasticna Tehnika” d.o.o. Laktaši,
 • “DUKAT” d.o.o. Banja Luka,
 • “Cablex BH” d.o.o. Aleksandrovac.

 

Dokumentacija: Usvojen regulacioni plan.

 

VELIKO BLAŠKO

 

Industrijska zona u Velikom Blašku udaljena je od administrativnog centra opštine 5 km. Nalazi se na magistralnom putu M-16-1 Klašnice – Derventa, i pored magistralnog puta M-16 Banja Luka – Gradiška, ima direktan izlaz na autoput Banja Luka – Gradiška. Udaljena je Međunarodnog aerodroma Banja Luka 7 km. Odstojanje od Banje Luke je 20 km, od Sarajeva 210 km, od EU granice (Gradiška) 30 km, Beograda (Srbija) 312 km.

U zoni je smješteno 15 proizvodnih preduzeća, a zastupljene su drvo-prerađivačka, betonska i tekstilna industrija.

Dostupna infrastruktura:

 • Vodovodna mreža,
 • Telekomunikaciona mreža,
 • Električna energija,
 • Organizovan odvoz otpada.

Vlasništvo: Zemljište se nalazi u privatnom vlasništvu. Opština može pomoći investitoru u uspostavljanju kontakta s privatnim vlasnikom.

Cijena zemljišta za kupovinu po m²: 20,00 KM/m²

Dokumentacija: Usvojen regulacioni plan.

 

 

AGRO-BIZNIS PARK „ALEKSANDORVAC“

Površina od 841.837 m2 od kojih 672.481 m2 ili 80% predstavlja parcele za investitore u poljoprivredu, mala i srednja preduzeća, staklenike i sličnu poljoprivrednu proizvodnju, održivu energiju i centralne objekte.

U sklopu zone nalazi se 111 parcela čije veličine variraju od 4.880 m2 do 8.500 m2, ali je moguće i dijeljenje u manje ili spajanje u veće parcele. Parcele za centralne objekte i objekte energane su i veće, od 11.285 m2 do 20.610 m2.

Dokumentacija: Studija izvodljivosti – ulaganje u Poljoprivredno-poslovni park “Aleksandrovac” Laktaši prihvatljivo je i opravdano. Opravdanost investicije potvrđuju ekonomski pokazatelji koji ukazuju da bi učinak investicije imao pozitivan uticaj na šire socio-ekonomsko okruženje, te da su socijalne i ekonomske dobrobiti veće od troškova projekta.

 

 

LAKTAŠI / TRN

Industrijska zona Laktaši (metalo-prerađivačka industrija)

U neposrednoj blizini mjesta Laktaši.

U zoni postoji nekoliko privatnih poslovnih prostora dostupnih potencijalnim preduzetnicima.

Svi kapaciteti su popunjeni.

Poslovna zona Trn (skladišno – trgovačka poslovna zona)

Zemljište se nalazi u privatnom vlasništvu.

U zoni postoji nekoliko privatnih poslovnih prostora dostupnih potencijalnim preduzetnicima.

Svi kapaciteti su uglavnom popunjeni.

Prostornim planom opštine Laktaši za period 2014-2034. god. predviđena je izgradnja poslovne zone Drugovići orijentacione površine 10 ha sa potencijalom povoljnog saobraćajnog položaja neposredno uz magistralni put i u blizini autoputa Banja Luka-Doboj i planirane petlje, te konfiguracije terena i podrške policentričnom razvoju opštine.

Pogodnosti i podsticaji

 

Podsticajna sredstva, koja privrednim subjektima i fizičkim licima stoje na raspolaganju na lokalnom i nivou RS, doprinose boljem funkcionisanju privrede, naročito u uslovima krize. Investitorima pružamo brojne povoljnosti pri investiranju i dobijanju svih potrebnih dozvola i dokumenata što značajno olakšava ulaganje i početak uspješnog poslovanja:

– Finansijske povoljnosti u vidu smanjenja opštinskih naknada za izgradnju proizvodnih objekata i mogućnost plaćanja obaveza u ratama. Opštinskom odlukom se investitorima nude povoljnosti u plaćanju naknada za uređenje građevinskog zemljišta i rente. NJome investitori na ove obaveze za proizvodne objekte dobijaju oko 50% popusta i mogućnost da se taj iznos plati u ratama uz obezbjeđenje bankarske garancije i to tako da se 20% cijene plati u roku od 8 dana, a ostatak nakon grejs perioda od dvanaest mjeseci, u ratama na četiri godine.

– Procedura za dobijanje građevinske dozvole je unaprijeđena što skraćuje vrijeme potrebno za dobijanje lokacijskih uslova i odobrenja za građenje.

– Opština dodjeljuje podsticaje za poslovanje privrednih subjekata u vidu subvencije dijela kamatne stope po kreditima za mala preduzeća i preduzetnike, na kredite u visini od 10.000,00 do 100.000,00 KM.

– Opština je uvela brzu proceduru za izdavanje rješenja za obavljanje preduzetničke djelatnosti, koja traje jedan dan.

– Opština pruža pomoć pri pronalaženju lokacije – sve informacije o trenutno dostupnim lokacijama pogodnim za investiranje se prezentuju investitoru nakon čega se investitor, u slučaju da iskaže potrebu, vodi u obilazak tih lokacija.

– Formiran je Privredni savjet kao vid formalizovanog dijaloga između Opštinske uprave i privatnog sektora, čime je postignuta veća uključenost privrede u rad lokalne uprave.

 Podsticaji za zapošljavanje, samozapošljavanje i poljoprivredu dodjeljuju se iz budžeta oppštine Laktaši na osnovu Programa za korištenje sredstava za podsticaj proizvodnje. Podsticaji se dodjeljuju, u zavisnosti od vrste, po javnom pozivu (podsticaji za zapošljavanje, samozapošljavanje, razvoj preduzetništva, subvencionisanje kamatne stope) ili na osnovu podnesenog zahtjeva (direktni podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju).

 

 

 Integral Inženjering a.d. Laktaši – arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

 Omladinska 44, 78250 Laktaši

Tel:  +387 51 337 401
Faks: +387 51 337 491
Email: iicbl@integralgrupa.com
Web: www.integralinzenjering.com

 

Niskogradnja d.o.o. Laktaši – izgradnja objekata niskogradnje

Braće Pišteljića 22, 78000 Banja Luka

Tel:  +387 51 348 000

Faks: +387 51 300 078

Email: info@niskogradnja.ba
Web: www.niskogradnja.ba

 

Kolektor CCL d.o.o. Laktaši – proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

Svetosavska 138, 78250 Laktaši

Tel:  +387 51 530 900

Faks: +387 51 530 590

Email: ccl@kolektor.com
Web: http://www.kolektor.com/en/firms-in-group/kolektor-ccl

Kaldera Company d.o.o. – proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

Kobatovci bb, 78250 Laktaši

Tel:  +387 51 580 654

Faks: + 387 51 580 625

Email: info@kalderacompany.com
Web:  www.kalderacompany.com

Marbo d.o.o. Laktaši – proizvodnja grickalica

Sportski centar bb, 78250 Laktaši

Tel:   +387 51 333 751

Faks: +387 51 530 493

Email: office.laktasi@pepsico.com
Web: www.pepsico.com

Cablex BH d.o.o. Laktaši – proizvodnja i prodaja kablovske konfekcije

Ljevčanski put 3, 78255 Aleksandrovac

Tel:  +387 51 582 320

Faks: +387 51 582 321

Email: cablex.bh@cablex.si
Web: www.cablex.si

MAHLE Electric Drives Bosnia d.o.o. – proizvodnja električne opreme za motore i vozila

Nemanjina 63, 78250 Laktaši

Tel:  +387 51 535 315

Faks: +387 51 530 785

Email: info.ba@ba.mahle.com
Web: www.mahle.com

„JAKSCHE TECHNOLOGY“ d.o.o. Laktaši – proizvodnja ploča, listova, cijevi i

profila od plastičnih masa

Industrijska zona bb, 78255 Aleksnadrovac

Tel: + 387 51 926 710

Email: bih.office@jaksche.eu

Web: www.jaksche.eu

Dukat d.o.o. Banja Luka – uvoz, proizvodnja, trgovina, disribucija i transport

Industrijska zona bb, 78255 Aleksandrovac

Tel:  + 387 51 582 440

Faks: + 387 51 582 454

Email: b.luka@dukat-bih.com
Web: www.dukat-bih.com

Bepro d.o.o. – izrada betonskih proizvoda

Veliko Blaško bb, 78250 Laktaši

Tel:  +387 51 501 111

Faks: +387 51 501 788

Email: bepro@blic.net
Web: http://www.bepro-doo