ПOСЛOВНE ЗOНE

Општина Лакташи инвеститорима ставља на располагање неколико индустријских и пословних зона с могућношћу greenfield и brownfield инвестиција, повољним локацијама и изграђеном пословном инфраструктуром.

– индустријске зоне:

 • Велико Блашко
 • Лакташи

– пословне зоне:

 • Александровац
 • Трн
 • Агро – бизнис парк “Александровац

 

AЛEКСAНДРOВAЦ

Основна намјена пословне зоне „Александровац“ је производна, а могуће је развити и пословне, трговачке и услужне дјелатности. Тренутна површина намјењена инвеститорима износи 28,9 hа, а слободно је неколико грађевинских парцела површине од 5.000 – 12.000 m².

Удаљеност од административног центра општине је 7 km. Налази се поред магистралног пута М-16 Бања Лука – Градишка, има директан излаз на аутопут Бања Лука – Градишка, и у непосредној је близини Међународног аеродрома Бања Лука. Одстојање од Сарајева 210 km, Бањe Луке 25 km, ЕУ границе – Градишка 25 km, Љубљане 300 km и Београда 306 km.

Доступна инфраструктура у Зони:

 • Постоји асфалтрани пут кроз средину индустријске зоне с расвјетом који повезује зону с магистралним путем М-16,
 • Водоводна мрежа,
 • Телекомуникациона мрежа,
 • Организован одвоз отпада,
 • Електрична енергија.

Власништо: Земљиште у зони је у општинском власништву.

Цијена земљишта: 6,00 КМ/m²

Постојећи инвеститори:

 • „Мљекара“ а.д. Бања Лука,
 • “JAKSCHE Plasticna Tehnika” д.о.о. Лакташи,
 • “DUKAT” д.о.о. Бања Лука,
 • “Cablex BH” д.о.о. Александровац.

 

Документација: Усвојен регулациони план.

 

ВEЛИКO БЛAШКO

 

Индустријска зона у Великом Блашку удаљена је од административног центра општине 5 km. Налази се на магистралном путу М-16-1 Клашнице – Дервента, и поред магистралног пута М-16 Бања Лука – Градишка, има директан излаз на аутопут Бања Лука – Градишка. Удаљена је Међународног аеродрома Бања Лука 7 km. Одстојање од Бањe Луке је 20 km, од Сарајева 210 km, од ЕУ границе (Градишка) 30 km, Београда (Србија) 312 km.

У зони је смјештено 15 производних предузећа, а заступљене су дрво-прерађивачка, бетонска и текстилна индустрија.

Доступна инфраструктура:

 • Водоводна мрежа,
 • Телекомуникациона мрежа,
 • Електрична енергија,
 • Организован одвоз отпада.

Власништво: Земљиште се налази у приватном власништву. Општина може помоћи инвеститору у успостављању контакта с приватним власником.

Цијена земљишта за куповину по m²: 20,00 КМ/m²

Документација: Усвојен регулациони план.

 

 

AГРO-БИЗНИС ПAРК „AЛEКСAНДOРВAЦ“

Површина од 841.837 m2 од којих 672.481 m2 или 80% представља парцеле за инвеститоре у пољопривреду, мала и средња предузећа, стакленике и сличну пољопривредну производњу, одрживу енергију и централне објекте.

У склопу зоне налази се 111 парцела чије величине варирају од 4.880 m2 до 8.500 m2, али је могуће и дијељење у мање или спајање у веће парцеле. Парцеле за централне објекте и објекте енергане су и веће, од 11.285 m2 до 20.610 m2.

Документација: Студија изводљивости – улагање у Пољопривредно-пословни парк “Александровац” Лакташи прихватљиво je и оправдано. Оправданост инвестиције потврђују економски показатељи који указују да би учинак инвестиције имао позитиван утицај на шире социо-економско окружење, те да су социјалне и економске добробити веће од трошкова пројекта.

 

 

ЛAКTAШИ / TРН

Индустријска зона Лакташи (метало-прерађивачка индустрија)

У непосредној близини мјеста Лакташи.

У зони постоји неколико приватних пословних простора доступних потенцијалним предузетницима.

Сви капацитети су попуњени.

Пословна зона Трн (складишно – трговачка пословна зона)

Земљиште се налази у приватном власништву.

У зони постоји неколико приватних пословних простора доступних потенцијалним предузетницима.

Сви капацитети су углавном попуњени.

Просторним планом општине Лакташи за период 2014-2034. год. предвиђена је изградња пословне зоне Друговићи оријентационе површине 10 ха са потенцијалом повољног саобраћајног положаја непосредно уз магистрални пут и у близини аутопута Бања Лука-Добој и планиране петље, те конфигурације терена и подршке полицентричном развоју општине.