​УНАПРЕЂЕЊЕМ СИСТЕМА РЕАГОВАЊА НА ПОПЛАВЕ ДО СМАЊЕЊА ШТЕТА

У тринаест општина слива ријеке Врбас покренута је ревизија планова реаговања на поплаве и обука особља са циљем смањења штета и ублажавања негативног утицаја поплава на становништво и привреду локалних заједница. Домаћи стручњаци из области заштите и спасавања, ангажовани од стране Развојног програма Уједињених нација (УНДП), заједно са представницима општина, ентитетских и кантоналних цивилних заштита,…