ОДРЖАНА ТРИНАЕСТА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ

На тринаестој редовној Скупштини општине Лакташи одржаној 07.02.2018.године, разматране су двадестетдвије тачке дневног реда. Једна од најзначајнијих тачака сједнице било је разматрање Извјештаја о проведеној финансиској ревизији Општине Лакташи за период 01.01-31.12.2016. године, као и разматрање Плана активности за реализацију препорука по Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске. Главна служба за ревизију…

ПOЗИВ ЗA ПРИJAВУ КOРИСНИКA ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМИМА ОБУКА ЗА ОБРАДЕ ДРВЕТА И ПЧЕЛАРСТВО

Пројекат “Jaчaњe лoкaлнoг пaртнeрствa зa унaпрeђeњe тржиштa рaдa и пoвeћaњe зaпoслeнoсти” у oквиру пoзивa “Пoдршкa лoкaлним пaртнeрствимa зa зaпoшљaвaњe у Бoсни и Хeрцeгoвини” финaнсирaн oд стрaнe Eврoпскe униje a имплeмeнтирaн oд стрaнe Meђунaрoднe oргaнизaциje рaдa – ИЛO рaсписуje ПOЗИВ ЗA ПРИJAВУ КOРИСНИКA Нeзaпoслeнa лицa зaинтeрeсoвaнa зa учeшћe у прoгрaму oбукe зa тeхничку oбрaду дрвeтa или…

МЕЂУНАРОДНИ ЏУДО ТУРНИР “ЛАКТАШИ ОПЕН“ 2018

Џудо клуб “Лакташи“ у оквиру својих програмских активности већ 16. пут заредом организује Међународни џудо турнир “Лакташи ОПЕН“ 2018 који сваке године окупља преко 1000 џудиста свих узрасних и тежинских категорија из земаља региона. Очекује се долазак џудо клубова из Србије, Црне Горе, Хрватске, Румуније, Федерације БиХ и Републике Српске. Ово је засигурно један од…