ДВАДЕСЕТ ДОМАЋИНСТАВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ ДОБИЈА ПЛАСТЕНИКЕ

У оквиру Пројекта „Eкoнoмскo oснaживaњe сoциjaлнo и мaтeриjaлнo угрoжeних oсoбa и млaдих oсoбa крoз прoизвoдњу пoврћa у плaстeницимa“, данас су у Општини Лакташи потписани уговори са двадесет корисника којима ће бити додјељени пластеници, који укључују систем за наводњавање, репроматеријал и алат за рад у пластеницима. Донатори средстава за реализацију наведеног пројекта су Општина Лакташи и…