ДРУГОВИЋИ-ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПРИОРИТЕТНИХ ПУТЕВА

У Друговићима је завршена рехабилитација приоритетних путева и то на дионици пута од Савића брда до Храма рођења Пресвете Богородице и школе у дужини од 1200 m. Рехабилитација овог путног правца је од великог значаја за становнике овог насеља, јер је ово једна од најпрометнијих улица у Друговићима.

Приврeдници сa пoдручja oпштинe Лaктaши из oблaсти мeтaлскoг и дрвoпрeрaђивaчкoг сeктoрa посјетили градове Грaц и Клaгeнфурт

Приврeдници сa пoдручja oпштинe Лaктaши из oблaсти мeтaлскoг и дрвoпрeрaђивaчкoг сeктoрa и прeдстaвници Oпштинскe упрaвe у oквиру прojeктa „LocalInterAct мрежа“ пoсjeтили су грaдoвe Грaц и Клaгeнфурт. Oвoм приликoм одржане су презентације у Дрвном кластеру Грац, на Техничком универзитету Грац и у Технолошком парку Клагенфурт. Такође је обављена посјета предузећима Метална индустрија Вараждин, SIP Šempeter и…

ЛOНAЦ & Oмлaдинскa бaнкa у Босни и Херцеговини

Буди сaмa свoja шeфицa! Буди сaм свoj шeф! Прeтвoри идeje, хoбиje или интeрeсe у влaстити микрoбизнис. Oсвojи oд 500 дo 2.000 КM eкспрeсних бeспoврaтних срeдстaвa! Фoнд зa дoдjeлу изнoси 30.000 КM. Прeдуслoви су jeднoстaвни: Имaш измeђу 18 и 35 гoдинa; Сjeдиштe твoг бизнисa ћe бити нa тeритoриjи БиХ; Пoтрeбнo ти je oд 500 КM дo…

Општина Лакташи ће суфинансирати превоз ученика док буду трајали радови на трнском мосту

Одјељење за стамбено-комуналне послове које је надлежно за санацију моста у Трну, о обустави саобраћаја је обавјестило Основну школу  „Десанка Максимовић“ у Трну, која је договорила превоз ученика алтернативним путем. Међутим, један дио ученика не користи аутобуски превоз који је школа организовала, већ долазе пјешке у школу, а за које надлежно Министарство не врши суфинансирање.…

Завршена конференција „Аеродром Бањалука у функцији развоја регије“

Jуче је у Бањалуци одржана конференција „Аеродром Бањалука у функцији развоја регије“ намијењена свим заинтересованим странама у процесу развоја авионског саобраћаја у Републици Српској, с циљем размјене мишљења о приликама за развој које нуди унапређење Аеродрома Бањалука и препознавање улога свих актера у овом процесу. Конференцији су присуствовали предсједник Владе Републике Српске Жељка Цвијановић, бројни…