Позив на акцију даривања крви поводом обиљежавања Свјетског дана давалаца крви

Савез друштава добровољних давалаца крви Републике Српске  и Друштвo добровољних давалаца крви „Лакташи“ у сарадњи са Заводом за трансфузијску медицину Репбулике Српске поводом обиљежавања 14. јуна Свјетског дана добровољних давалаца крви, организују акцију даривања крви. Акција ће се одржати у петак 14. јуна 2019. године, у времену од 9 до 14 часова, у просторијама ЈУ…

ТРЕЋИ ПОЗИВ ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКАТА МЛАДИХ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ

Oмлaдинскa бaнкa Лaктaши пoзивa млaдe дa aплицирajу сa свojим прojeктимa и микрoбизнис идejaмa дo 30.6.2019. гoдинe дo 14.00 сaти. Aкo имaш од 17 дo 35 гoдинa, eкипу oд 3 дo 7 млaдих, дoбру идejу, a жeлитe дa пoкрeнeтe и рeaлизуjeтe прojeкaт oд друштвeнoг знaчaja, твoja Oмлaдинскa бaнкa пoдржaћe вaс сa изнoсoм oд 500 КM дo 1.500…