ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА КАЛЦИФИКАЦИЈУ ЗЕМЉИШТА

Према Програму кориштења средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2019. годину планирана  су и обезбјеђена средства за калцификацију земљишта. Права на поменута средства имају физичка лица која се баве пољопривредном производњом, која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава као носиоци и која имају земљиште и пребивалиште на подручју општине…