ЗАВРШЕНА ПРВА ФАЗА ОБАЛОУТВРДЕ У ВЕЛИКОМ БЛАШКУ

Пројектом уређења обале ријеке Врбас, финансиран из средстава Фонда солидарности Владе Републике Српске, завршена је прва и дио друге фазе обалоутврде на ријеци Врбас. „Преко 320 хиљада конвертибилних марака је коштало извођење радова обалоутврде на ријеци Врбас у Великом Блашку, а ово је дио који је био најугроженији и поплаве су изазвале велика оштећења“, рекао…