НОВИ РАСПОРЕД ОДВОЗА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Правилником о општим условима испоруке комуналне услуге сакупљања и одвоза комуналног отпада уређени су међусобни односи између испоручиоца услуге КП „Комуналац“ а.д. Лакташи и корисника услуге на подручју Општине Лакташи. Саставни дио Правилника чини и Распоред одвоза комуналног отпада. Од 1. фебруара 2021. године мијења се Распоред одвоза мијешаног комуналног отпада на цијелом подручју Општине…