ЛАКТАШИ ПОТВРДИЛИ СТАТУС ОПШТИНЕ СА ПОВОЉНИМ ПОСЛОВНИМ ОКРУЖЕЊЕМ (BFC SEE)

Сертификација за пословно оријентисану југоисточну Европу (BFC SEE) јединствени је програм за побољшање квалитета услуга и информација које општине у региону Југоисточне Европе нуде компанијама. BFC SEE пружа општинама јасну мапу пута за стварање повољног пословног окружења и увођење међународно признатих стандарда ефикасне и транспарентне локалне управе. Осигуравајући стабилно и предвидиво пословно окружење, овај стандард…