УСПЈЕШНА ПРИВРЕДА ЈЕ ГАРАНТ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Предузећа „Inter Energy“ д.о.о. и „Термо Клима“ д.о.о, која послују у различитим секторима, примјери су успјешних и друштвено одговорних предузећа који су свих ових година водили општину Лакташи према самом врху локалних привреда Републике Српске. Посебно радује чињеница да су ова предузећа већински извозно оријентисана, па поред запошљавања локалног становништва доприносе и уравнотежењу платног биланса…

“Измјене дијела Регулационог плана Јакуповци-запад (ревизија)“(к.ч.бр. 1384/1 к.о. Јакуповци)

 “Обавјештава се јавност да је на сједници Скупштине општине Лакташи одржаној дана 16.03.2021. године, усвојена Одлука o изради “Измјене дијела Регулационог плана Јакуповци-запад                          (ревизија)“, (локација “Хидраулика флекс 2“), (“Службени гласник Општине Лакташи“, број: 2/21). Планом ће бити обухваћен простор у Јакуповцима (к.ч.бр. 1384/1…