ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ

Начелник општине Лакташи расписао је Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења у Општинској управи општине Лакташи. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у “Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу “Глас Српске“. Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште, на адресу: Општинска управа општине Лакташи, ул.…

Јавна расправа о Нацрту “Плана парцелације за уређење централног дијела насеља Слатина“ (к.ч.бр. 40, 41, 43/1, 43/2 и дио к.ч.бр. 63/27 к.о. Слатина)

“Позивa се стручна јавност, представници инфраструктурних и других организација, као и сва заинтересована лица да присуствују јавној расправи  о Нацрту “Плана парцелације за уређење централног дијела насеља Слатина“ (к.ч.бр. 40, 41, 43/1, 43/2 и дио к.ч.бр. 63/27 к.о. Слатина) . Jaвна расправа ће се одржати дана 07.09.2021. године са почетком у 12,00 часова, у Великој…

Jавнa расправa о Нацрту “Измјене дијела Измјене Регулационог плана за подручје насеља “Александровац-Маховљани I“ у општини Лакташи- I етапа I фазе“ (к.ч.бр. 333, 334, 335, 336 и 337/1 к.о. Крнете)

“Позивa се стручна јавност, представници инфраструктурних и других организација, као и сва заинтересована лица да присуствују јавној расправи  о Нацрту “Измјене дијела Измјене Регулационог плана за подручје насеља “Александровац-Маховљани I“ у општини Лакташи- I етапа I фазе“ (к.ч.бр. 333, 334, 335, 336 и 337/1 к.о. Крнете). Jaвна расправа ће се одржати дана 06.09.2021. године са…