Одјељење за општу управу

ЗАХТЈЕВ

23. Захтјев за признавање права на накнаду за изградњу17,0 KB22. Захтјев за признавање права на здравствену заштиту17,5 KB21. Захтјев за категоризацију борца ВРС17,5 KB20. Захтјев за признавање права на породичну-цивилну инвалиднину17,4 KB19. Захтјев за признавање права на личну-цивилну инвалиднину17,1 KB18. Захтјев за признавање права породичну инвалиднину17,3 KB17. Захтјев за повећање процента инвалидитета17,5 KB16. Захтјев за признавање права на личну инвалиднину17,6 KB15. Zahtjev boračka - препис рјешења233,9 KB14. Zahtjev boračka - издавање увјерења254,5 KB13 Захтјев за накнадни упис чињенице смрти у МКУ (по истеку рока од 30 дана од смрти)233,7 KB12 Захтјев за исправку података у матичним књигама231,6 KB11 Захтјев за промјену личноог имена - за дијете237,5 KB10 Захтјев за промјену личноог имена486,0 KB9 Захтјев за накнадни упис рођења у МКР, уписана у КД233,6 KB8 Захтјев за стицање држављанства по члану 38 и 39 Закона (ISO)246,6 KB7 Захтјев за стицање држављанства и издавање гаранције (члан 11,12,13,15 и 28 Закона о држављанству РС) (са сајта Министарства)249,6 KB6 Zahtjev za sticanje dvojnog državljanstva (Hrvatska )517,0 KB5 Zahtjev za sticanje dvojnog državljanstva (Srbija)509,5 KB4 Захтјев за промјену ентитетског држављанства469,0 KB3 Захтјев за накнадни упис (у мкр)238,5 KB2 Захтјев - закључење брака изван службених просторија Општинске управе251,0 KB1 Захтјев за излазак на терен овлашћеног службеног лица ради овјере потписа или рукописа изван службених просторија472,0 KB

Одјељење за стамбено-комуналне послове

ЗАХТЈЕВ

Захтјев-за-издавање-продужење-важности-лиценце-превозника-за-такси-превоз78,0 KBЗахтјев-за-издавање-Увјерења-о-додјели-кућног-броја253,5 KBЗахтјев-за-издавање-Рјешења-о-одобрењу-за-привремено-заузимање-јавне-површине253,0 KBЗахтјев-за-издавање-Рјешења-о-распореду-такси-возила-на-такси-стајалишту69,0 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - рекламирање на заштитној огради градилишта и рекламно платно на гр254,0 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - транспарента253,0 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - рекламне витрине255,5 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - рекламирање на возилима постављањем рекламних фолија253,5 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - мурала254,0 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - јарбола255,5 KBЗахтјев-за-издавање-одобрења-за-постављање-огласног-медија-плаката-13253,5 KBЗахтјев за издавање евиденционог броја68,0 KBЗахтјев за утврђивање износа накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и ренте254,0 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - рекламног паноа255,5 KBЗахтјев за издавање Рјешења о додјели кућног броја252,0 KBЗахтјев за давање сагласности за постављање инсталација у локални пут и заштитни...251,5 KBЗахтјев за давање сагласности за прекопавање јавне површине253,5 KBЗахтјев за давање сагласности за прикључење приступног пута на локални пут 1251,5 KBЗахтјев за издавање Рјешења о одобрењу за привремено заузимање јавне површине251,0 KB

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

ЗАХТЈЕВИ

Образац за подношење иницијативе за престанак обављања дјелатности по сили закона67,5 KBЗахтјев обавијест о окончању привременог престанка и наставак рада предузетника74,0 KBЗахтјев за упис чамаца у Уписник чамаца и издавање продужење пловидбене дозволе и брисање чамца из Уписника чамаца89,0 KBЗахтјев за стицање статуса старог заната умјетничког заната домаће радиности91,0 KBЗахтјев за регистрацију припремних радњи122,5 KBЗахтјев за регистрацију предузетника289,0 KBЗахтјев за регистрацију превоза за властите потребе73,0 KBЗахтјев за ослобађање од плаћања комуналне таксе и утврђивање обавезе плаћања комуналне таксе72,0 KBЗахтјев за одређивање категорије кампа104,0 KBЗахтјев за категоризацију угоститељских објеката76,0 KBЗахтјев за издавање легитимације за возача такси возила71,0 KBЗахтјев за издавање извода увјерења или потврде из регистра предузетника69,5 KBЗахтјев зa посебно продужено-скраћено-пригодно радно вријеме угоститељских објеката на подручју општине Лакташи80,0 KBЗахтјев за издавање пољопривредне сагласности79,5 KBЗахтјев за издавање водопривредних смјерница, водопривредне сагласности и водопривредне дозволе86,5 KBЗахтјев за издавање увјерења o обављању пољопривредне производње68,0 KBМолба за додјелу-продужење студентске стипендије80,5 KBМолба за додјелу-продужење средњошколске стипендије84,0 KBЗахтјев за утврђивање настале штете од елементарне непогоде70,0 KBЗахтјев за издавање увјерења у вези са школовањем78,0 KB

No document categories were found.