Одјељење за стамбено-комуналне послове

ЗАХТЈЕВ

Захтјев за утврђивање износа накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и ренте254,5 KBЗахтјев за давање сагласности за постављање инсталација у локални пут и заштитни...251,5 KBЗахтјев за давање сагласности за прекопавање јавне површине253,5 KBЗахтјев за давање сагласности за прикључење приступног пута на локални пут 1251,5 KBЗахтјев за издавање-продужење важности лиценце превозника за такси превоз76,5 KBЗахтјев за рекламирање на заштитној огради -11252,0 KBЗахтјев за постављање рекламних фолија - 10251,5 KBЗахтјев за издавање-продужење одобрења за постављање огласног медија - рекламног паноа - 8254,5 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - рекламне витрине - 9254,5 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - плаката - 13251,0 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - мурала- 12253,0 KBЗахтјев за издавање одобрења за постављање огласног медија - јарбола - 7254,5 KBЗахтјев за издавање - транспарента - 6251,5 KBЗахтјев за издавање Рјешења о одобрењу за привремено заузимање јавне површине251,0 KBЗахтјев за издавање Увјерења о додјели кућног броја251,0 KBЗахтјев за издавање Рјешења о додјели кућног броја250,5 KBЗахтјев за издавање Рјешења о распореду такси возила на такси стајалишту69,5 KBЗахтјев за издавање евиденционог броја69,5 KB

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

ЗАХТЈЕВИ

Образац за подношење иницијативе за престанак обављања дјелатности по сили закона67,5 KBМолба за додјелу-продужење студентске стипендије80,5 KBМолба за додјелу-продужење средњошколске стипендије84,0 KBЗахтјев-обавијест о окончању привременог престанка и наставак рада предузетника72,0 KBЗахтјев за утврђивање настале штете од елементарне непогоде70,0 KBЗахтјев за упис чамаца у регистар и издавање пловидбених дозвола83,5 KBЗахтјев за стицање статуса старог заната, умјетничког заната односно домаће радиности91,5 KBЗахтјев за регистрацију припремних радњи122,5 KBЗахтјев за регистрацију предузетника301,5 KBЗахтјев за регистрацију- измјену рјешења о регистрацији превоза за властите потребе77,5 KBЗахтјев за посебно (продужено, скраћено, пригодно) радно вријеме угоститељских објеката на подручју општине Лакташи79,5 KBЗахтјев за ослобађање од плаћања комуналне таксе и утврђивање обавезе плаћања комуналне таксе75,5 KBЗахтјев за одређивање категорије кампа104,5 KBЗахтјев за категоризацију угоститељских објеката76,0 KBЗахтјев за издавање увјерења у вези са школовањем78,0 KBЗахтјев за издавање пољопривредне сагласности82,5 KBЗахтјев за издавање легитимације за возача такси возила71,5 KBЗахтјев за издавање извода, увјерења или потврде из регистра предузетника71,5 KBЗахтјев за издавање водопривредних смјерница, водопривредне сагласности и водопривредне дозволе90,0 KB